Podstawowe informacje

Dyżury:

23.09.2016 – sala A125/126
godz. 16.50-18.25 – zaliczenie poprawkowe i wpisy dla grup stacjonarnych
godz. 18.30-20.00 – zaliczenie poprawkowe i wpisy dla grup niestacjonarnych
godz. 20.00-21.30 – egzamin poprawkowy z Baz danych dla IiE/15/N

28.09.2016 – sala A125/126
godz. 18.00-18.45 egzamin poprawkowy z Baz danych dla IiE/15/S
godz. 18.50-19.35 egzamin poprawkowy z XML – tworzenie stron www, Ajax dla IiE/IS/13/S

Sesja egzaminacyjna dla studentów studiów stacjonarnych w semestrze letnim rozpoczyna
się 13 czerwca 2016 r. i kończy się 30 czerwca 2016 r., a sesja egzaminacyjna
poprawkowa trwa od 5 września 2016 r. do 30 września 2016 r.

Sesja egzaminacyjna dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze letnim
rozpoczyna się 25 czerwca 2016 r. i kończy się 24 lipca 2016 r., a sesja egzaminacyjna
poprawkowa trwa od 2 września 2016 r. do 30 września 2016 r

Egzaminy ECCC.
Certyfikat ECCC jest produktem, który wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach: od podstawowego, poprzez średniozaawansowany i zaawansowany, aż po najwyższy – eksperta. Obszary wykorzystania technologii informatycznych zostały podzielone na ogólny, informatyczny, techniczny i branżowy. Więcej informacji o oszarach i modułach egzaminu na stronie http://www.eccc.com.pl

Opłaty za egzaminy ECCC – uwaga na stronie są podane ceny netto do których należy doliczyć podatek VAT – 23%