Podstawowe informacje

Dyżury:
Kontakt:
email: srymarczyk(at)afm.edu.pl
MS Teams: srymarczyk(at)365-afm.edu.pl

Organizacja roku akademickiego 2020/21
Studia stacjonarne:
sesja egzaminacyjna: 01.02. – 14.02.2021 r.
sesja egzaminacyjna poprawkowa: 22.02. – 7.03.2021 r.

Studia niestacjonarne:
Sesja egzaminacyjna: 13.02. –28.02.2021 r.
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: do 14.03.2021 r.

Egzaminy ECCC.
Certyfikat ECCC jest produktem, który wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach: od podstawowego, poprzez średniozaawansowany i zaawansowany, aż po najwyższy – eksperta. Obszary wykorzystania technologii informatycznych zostały podzielone na ogólny, informatyczny, techniczny i branżowy. Więcej informacji o obszarach i modułach egzaminu na stronie http://www.eccc.com.pl

Opłaty za egzaminy ECCC .