Podstawowe informacje

Dyżury:
17.12.2019 godz. 13.00-13.35 s.B104
22.12.2019 godz. 11.30-12.15 s.B104

Organizacja roku akademickiego 2019/2020
Studia stacjonarne:
sesja egzaminacyjna: 27.01. – 09.02.2020 r.
sesja egzaminacyjna poprawkowa: 17.02. – 1.03.2020 r.

Studia niestacjonarne:
Sesja egzaminacyjna: 14.02. –1.03.2020 r.
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: do 15.03.2020 r.

Egzaminy ECCC.
Certyfikat ECCC jest produktem, który wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach: od podstawowego, poprzez średniozaawansowany i zaawansowany, aż po najwyższy – eksperta. Obszary wykorzystania technologii informatycznych zostały podzielone na ogólny, informatyczny, techniczny i branżowy. Więcej informacji o obszarach i modułach egzaminu na stronie http://www.eccc.com.pl

Opłaty za egzaminy ECCC .