Bazy danych

Ćwiczenia do zajęć z programu MS Access.
MS Access – Tworzenie i edycja tabel, relacje
MS Access – Tworzenie kwerend wybierających, parametrycznych i funkcjonalnych
Baza grupa2 do ćwiczenia 2.
Tworzenie raportów.
Tworzenie formularzy

Baza world.mdb do ćwiczenia 7.
Ćwiczenie 7. – Czas na ćwiczenia.

Ćwiczenia do zajęć z języka SQL.

Ćwiczenie 8a. – SQLite.
Pliki do ćwiczenia 8a.
SQLite do pobrania ze strony http://www.sqlite.org

Ćwiczenie 8– Tworzenie baz i tabel, pobieranie danych z pojedynczej tabeli.
Ćwiczenie 9– Tworzenie kwerend grupujących.
Ćwiczenie 10 – Tworzenie podzapytań.

Baza world jest dostępna tutaj sposób instalacji tutaj

MySQL-a można pobrać np. tutaj.

LITERATURA:
Access 2007 PL / Michael R. Groh [et al.] ; tł.: Radosław Meryk, Adam Jarczyk, Zbigniew Smogur
SQL dla każdego / Jan L. Harrington ; przekł. z ang. Piotr Nowakowski
SQL : ćwiczenia praktyczne / Marcin Lis.
Zastosowanie języka SQL do analizy statystycznej i eksploracji danych / Robert P. Trueblood, John N. Lovett ; przekł. z jęz. ang. Maciej Baranowski.
SQL : zaawansowane techniki programowania / Joe Celko ; przekł. z jęz. ang. Jacek Mozdyniewicz.