MS Word

Materiały do zajęć z Technologii informacyjnej i Podstaw informatyki.

Wprowadzanie i edycja tekstu:
1.1 Uśmiech
1.2 Wniosek
1.3 Zaproszenie na wystawę prac
Tabulatory, tworzenie list wypunktowanych i numerowanych
3.1 Spis literatury – stosowanie tabulatorów
3.2 Tekst menu – tworzenie listy wypunktowanej, nagłówek i stopka.
Tabele:
4.1 Tworzenie tabel
Indeks i spisy:
Style i spis treści – dokument do ćwiczeń
Style i spis treści – plik pdf przedstawiający efekt końcowy cwiczenia
Inne
Wzory – tworzenie wzorów matematycznych
Indeks słów – tworzenie i wstawianie indeksu słów

Ćwiczenia do wykonania:
Tabele – Zadanie z tworzenia tabel

Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7
Zadanie 8
Zadanie 9

LITERATURA w bibliotece:
Wybrane zagadnienia informatyki / Maciej Pękala ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Word 2010 PL / Grzegorz Kowalczyk
Elementy redaktora tekstu MS Word 2000 : zeszyt ćwiczeń /
ABC Word 2010 PL / Aleksandra Tomaszewska
Microsoft Word 2010 PL / Katherine Murray ; [tł.: Jacek Janusz].